به پورتال اطلاع رساني فرمانداری سیروان خوش آمديد............برای ارتباط با فرمانداری می توانید از ایمیل sirvan.gov@gmail.com استفاده نمایید.
وظايف بخشدار

1- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت

 

2- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی

 

3- ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل

 

4- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها

 

5- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همكاری بخش خصوصی

 

6- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظایف آنان

 

7- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همكاری اهالی در امر پیكار به بی سوادی

 

8- مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی و همكاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز

 

9- نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین بهداری

 

10- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری

 

11- تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی

 

12- بررسی و تهیه پیشنهادهای امر برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه

 

13- نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پاركها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری

 

14- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر

 

15- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه

 

16- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش به منظور رفع نقائض و احتیاجات واحدهای موجود

 

17- رسیدگی و اقدام نسبت به كلیه شكایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شكایات شاكی باستثنا مواردی كه موضوع در صلاحیت مراجع قضائی اس-ت

 

18- نظارت در مسائل مربوط به ترفیه حال كارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن

 

19- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارشهای وزارت کشور و كسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی

 

20- تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشاركت آنان در امور محلی و واگذاری كار مردم به مردم

 

21- سرکشی مرتب به كلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان

 

22- انجام انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ،خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی روستاها و شهرها،طبق قانون و آئین نامه های مربوطه.

 

23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئین نامه های مربوطه

 

24- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی كه در قوانین مربوط مقرر است

 

25- نظارت در امور انجمنهای ده و صدور دستورهای مقتضی به کدخدایان

 

26- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كارکنان بخشداری و شهرداریها و کدخدایان حوزه بخش و تهیه پیشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و كارائی آنان

 

27- اجرای وظایفی كه قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است

 

28- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال

 

29- تشکیل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی در جهت سیاست عمومی دولت

 

30- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری

 

31- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مذهبی

 

32- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی

 

33- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه

 

34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

 

35- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان

 

36- انجام وظایفی كه قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است

 

37- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است

 

38- دریافت و کشف و تهیه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه

 

39- تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غیر منقول فرمانداری

 

40- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه

 

41- گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب

 

42- اجرای وظایفی كه قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 593
 بازدید امروز : 124
 کل بازدید : 353976
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/2968
نظرسنجی
آیا از اطلاع رسانی پورتال فرمانداری رضایت دارید؟

بله
خیر

تقویم
اوقات شرعی